Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες εταιρείας Ειδικών Μεταφορών A.D.R TRANS LTD

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση "ADR TRANS" είναι από τις πιο απλές μεταφορές:

έως

Έχουμε δυνατότητα μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων από 1 τόνο έως και 250 τόνους με σταθερούς γερανούς, παπαγαλάκια, τηλεσκοπικούς και κυρίως πείρα εκτέλεσης οποιασδήποτε μεταφοράς και εργασίας χωρίς χρήση γερανών ή άλλων ανυψωτικών μέσων (μανουβροδουλειά).

Διαθέτουμε χώρο αποθήκευσης υλικών και εμπορευμάτων και δραστηριοποιούμαστε και εκτός Ελλάδος, με δικό μας προσωπικό σε οποιαδήποτε χώρα εντός και εκτός της Ε.Ε.